Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2551
Назва: Досвід міжвідомчої взаємодії при наданні хірургічної допомоги в уовах надзвичайної ситуації
Автори: Рощін, Г.Г.
Сусак, Я.М.
Сличко, І.Й.
Мазуренко, О.В.
Іскра, Н.І.
Кузьмін, В.Ю.
Ключові слова: екстрена хірургічна медична допомога
ранній госпітальний етап
антитерористична операція
цивільно-військова взаємодія,
ефективність
Дата публікації: кві-2020
Видавництво: Клініча хірургія
Короткий огляд (реферат): Реферат Мета. Дослідження міжвідомчої взаємодії при наданні хірургічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації, потреби в певних видах хірургічних операцій, оцінка ефективності цивільно–військової взаємодії у секторі проведення анти- терористичної операції. Матеріали і методи. Представлено результати хірургічного лікування 290 поранених та хворих у медичній роті Збро- йних Сил України, яка функціонувала в закладі охорони здоров’я на Луганському напрямі літом 2015 р. Оцінено ефек- тивність цивільно–військової взаємодії. Застосовано методи системного аналізу, клінічний, медико–статистичний та економічний. Результати. Впровадження системи цивільно–військової взаємодії під час проведення антитерористичної операції дозволило своєчасно надати екстрену хірургічну допомогу всім пораненим та хворим, збільшити ресурсне забезпечен- ня закладу охорони здоров’я на 39,7%. Висновки. Спільне використання наявних (цивільних та військових) ресурсів для надання медичної допомоги хво- рим та пораненим позитивно впливає на результати лікування. Ключові слова: екстрена хірургічна медична допомога; ранній госпітальний етап; антитерористична операція; цивіль- но–військова взаємодія; ефективність. Abstract Objective. Investigation of interinstitutional interaction environment while delivering of surgical aid in conditions of disaster, the need in certain kinds of surgical operations estimation of efficacy of civil–military interaction in sector of the antiterrorist operation conduction. Маterials and methods. The results of surgical treatment of 290 wounded persons and patients in medical company of Military Forces of Ukraine, which have functioned in a health care facility on Lugansk direction in summer 2015 yr, were presented. The efficacy of a civil–military interaction was estimated. Methods of the system analysis, clinical, medic–statistic and economic were there applied. Results. Introduction of system of the civil–military interaction while conduction of to all wounded persons and patients, to enhance the resource support of a health care facility by 39.7%. Conclusion.Joint usage of present civil and military resources for delivery of medical help to patients and wounded persons impacts on the treatment results positively. Кeywords: еmergent surgical medical aid; early hospital stage; аntiterrorist operation; civil–military interaction; еfficacy.
Опис: G. G. Roshchin, Ya. М. Susak, І. J. Slychko, О. V. Маzurenko, N. І. Іskra, V. Yu. Кuzmin Experience of interinstitutional interaction while delivering of surgical aid in the disasters environment. Klinichna khirurhiia. 2020 March/April;87(3-4):65-68. DOI: 10.26779/2522-1396.2020.3-4.65
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2551
ISSN: ISSN 2522-1396 (Online), ISSN 0023-2130 (Print)
Розташовується у зібраннях:Кафедра медицини катастроф та військової медичної підготовкиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.