Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2101
Назва: Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах бронхіальна астма (частина 1)
Автори: Фещенко, Ю.І.
Яшина, Л.О.
Бойко, Д.М.
Гаврисюк, В.К.
Крахмалова, О.О.
Матюха, Л.Ф.
Мостовий, Ю.М.
Перцева, Т.О.
Полянська, М.О.
Полянська, О.М.
Рекалова, О.М.
Островський, М.М.
Зайков, С.В.
Конопкіна, Л.І.
Константинович, Т.В.
Ключові слова: бронхіальна астма, патогенез, класифікація, діагностика, терапія
bronchial asthma, pathogenesis, classification, diagnosis, therapy
Дата публікації: 2020
Видавництво: Астма та Алергія, 2020, № 2, С. 5–26
Короткий огляд (реферат): Клінічна настанова є результатом узгодженого рішення експертів, прийнятого на підставі ретельного аналізу даних літератури, а також рекомендацій зарубіжного керівництва GINA: Global Strategy For Asthma Management And Prevention. Updated 2019. У документі представлено оновлене визначення бронхіальної астми (БА), дані нові підходи до класифікації та діаг ностиці захворювання, запропоновані сучасні схеми лікування, які засновані на результатах багатоцентрових міжнародних клінічних досліджень, що обґрунтовує високу доказовість такої терапевтичної тактики. Викладено нові принципи розподілу хворих на фенотипи, які слід враховувати при виборі схем лікування, представлені алгоритми початкової і підтримуючої терапії, нові підходи до лікування загострень захворювання. У першій частині публікації керівництва представлено оновлене визначення та патогенетичні механізми БА, викла дені нові підходи до класифікації та діагностиці захворювання, дані принципи комплексної оцінки контролю БА з урахуванням контролю за симптомами астми, інтерпретації змін показників функції зовнішнього дихання і ризику загострень. Настанова адресована лікарям всіх ланок надання медичної допомоги — сімейним лікарям, терапевтам, пульмоно логам, алергологам, кардіологам, реабілітологам.
Опис: Clinical guideline is the result of an agreed decision of experts, adopted on the basis of a thorough analysis of literature data, as well as recommendations of foreign guideline GINA: Global Strategy For Asthma Management And Prevention. Updated 2019. The document provides an updated definition of bronchial asthma (BA), gives new approaches to the classification and diagnosis of the disease, proposes modern treatment regimens based on the results of multicenter international clinical trials, which justifies the high evidence for such therapeutic tactics. New principles for the distribution of patients to phenotypes, which should be taken into account when choosing treatment regimens, are presented, algorithms for initial and maintenance therapy, and new approaches to the treatment of exacerbations of the disease are presented The first part of the publication presents an updated definition and pathogenetic mechanisms of BA, outlines new approaches to the classification and diagnosis of the disease, gives principles for a comprehensive assessment of asthma control, taking into account the control of BA symptoms, the interpretation of changes in pulmonary function tests and the risk of exacerbations. The guideline is addressed to doctors at all levels of medical care — family doctors, general practitioners, pulmonologists, allergists, cardiologists, rehabilitologists.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2101
ISSN: 2307-3373
Розташовується у зібраннях:Кафедра фтизіатрії і пульмонологіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.