Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2098
Назва: Вірусне навантаження як маркер ризику тяжкого перебігу та прогресування COVID-19 огляд
Інші назви: Viral load as a marker of the risk of severe course and progression of COVID‑19: a review
Автори: Фещенко, Ю.І.
Ключові слова: коронавірусна хвороба, COVID-19, SARS-CoV-2, вірусне навантаження, тяжкість перебігу, прогресування
oronavirus disease, COVID-19, SARS-CoV-2, viral load, course severity, progress
Дата публікації: 2020
Видавництво: INFUSION & CHEMOTHERAPY 2–2020 | 5, p. 5-10
Короткий огляд (реферат): ОБҐРУНТУВАННЯ. Клінічний перебіг коронавірусної хвороби (COVID-19) у осіб, інфікованих SARS-CoV-2, є дуже варіабельним: від відсутності будь-яких симптомів до вкрай тяжких вірусних пневмоній із розвитком гострого респіраторного дистрес-синдрому. У цьому контексті значний інтерес становить вивчення особливостей перебігу захворювання залежно від показника вірусного навантаження (ВН). МЕТА. Розглянути результати новітніх клінічних досліджень, присвячених оцінці ВН у різних біологічних зразках і його кореляції з тяжкістю клінічного перебігу COVID-19. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Протягом перших місяців 2020 року в науковій медичній літературі були представлені результати декількох досліджень, у ході яких вивчався зв’язок між ВН і тяжкістю перебігу COVID-19. Було встановлено, що показники ВН є високими на початку захворювання, при цьому в мокротинні вони вище, ніж у мазках із глотки та слизової оболонки носа. Порівняно з легким перебігом COVID-19 у разі тяжкого перебігу відзначаються вище ВН і триваліше виділення вірусу в навколишнє середовище. Крім того, високе ВН асоціюється зі значним підвищенням рівнів запальних цитокінів, ризиком прогресування захворювання й несприятливим прогнозом. ВИСНОВКИ. ВН може розглядатись як фактор ризику та предиктор тяжкого перебігу COVID-19, а заходи, спрямовані на ефективне зниження ВН на кожній стадії хвороби, та вдосконалення протиінфекційного контролю мають допомогти оптимізувати лікування й запобігти поширенню інфекції.
Опис: BACKGROUND. Clinical course of coronavirus disease (COVID-19) in patients infected by SARS-CoV-2 varies from the absolute absence of symptoms to the extremely severe viral pneumonias with the development of acute respiratory distress syndrome. In this context, investigation of the peculiarities of disease course in dependence of viral load (VL) is very interesting. OBJECTIVE. The aim of this paper is to analyze the results of novel clinical studies, dedicated to VL estimation in diferent biological specimens and its correlation with the severity of COVID-19 clinical course. RESULTS AND DISCUSSION. During the frst months of 2020 there were published some scientifc studies, which analyzed the association between VL and the severity of COVID-19 clinical course. It was established that VL was high at the beginning of the disease; in the sputum its value was higher than in throat and nasal swabs. In comparison to the mild course of COVID-19, severe course is characterized by higher VL and longer release of the virus into the environment. Apart from that, high VL is associated with the signifcant increase of proinfammatory cytokines’ levels, risk of disease progress and unfavorable prognosis. CONCLUSIONS. VL can be considered a risk factor and the predictor of severe course of COVID-19. Measures, aimed at the efective decrease of VL on each stage of the disease, and the improvement of antiepidemic control must help to optimize the treatment and prevent the spread of infection.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2098
Розташовується у зібраннях:Кафедра фтизіатрії і пульмонологіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.